Dzierżawa gruntów

 

Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy właścicieli gruntów zainteresowanych ich wydzierżawieniem lub sprzedażą pod projekty OZE a w szczególności fotowoltaikę.

 

 
Jesteśmy podmiotem branżowym
Posiadamy doświadczenie w sektorze energetycznym i know-how zakresie rozwoju projektów OZE

 

 
Lokalizacje dobieramy starannie
Dokładnie weryfikujemy możliwości i szanse realizacji inwestycji na danym terenie
             

 
Zapewniamy efektywność działań
Skupiamy swoją uwagę na określonej puli projektów by zapewnić im jak najszybszy czas realizacji

 

 
Oferujemy racjonalne stawki dzierżawne
Dobieramy je do warunków lokalizacji biorąc pod uwagę wszystkie istotne dla inwestycji aspekty
             

 
Stosujemy rzetelne wzory umów
Staramy się by zapisy umów dzierżawy zabezpieczały i szanowały interes obu stron

 

 
Zapewniamy możliwość rozwiązania umowy
W przypadku niepowodzenia projektu na etapie uzyskiwania pozwoleń

 

 

Pierwsze płatności z tytułu dzierżawy realizujemy już na etapie rozwoju projektu
Wiele firm lub pośredników oferuje umowy, w których płatność następuje dopiero po rozpoczęciu prac budowlanych. Najczęściej jest to spowodowane brakiem odpowiednich zasobów lub wyłączną chęcią odsprzedaży umowy dzierżawy na rzecz innego podmiotu. Podpisując umowę z nami uzyskujecie Państwo pewność, że dołożymy wszelkich starań by inwestycję zrealizować.
 
 

Wymagania dotyczące nieruchomości

 

Jakich informacji będziemy potrzebować?

 

 • min. 1,7 ha powierzchni niezacienionionej

 

 • IV lub gorsza klasa gruntu

 

 • sąsiedztwo infrastruktury energetycznej

 

 • sąsiedztwo drogi utwardzonej

 

 

 • nr działki

 

 • gmina, obręb

 

 • nr księgi wieczystej

 

 • wypis z rejestru gruntów

 

Prosimy o kontakt celem przygotowania oferty i umówienia wizyty przedstawiciela.
 

+48 510 069 415

nieruchomosci@enrevo.pl

Zarządzanie nieruchomościami

 

Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami zabudowanymi instalacjami OZE na terenie północno-zachodniej Polski.

 

 

realizujemy transparentną politykę doboru podwykonawców

 

 

prowadzimy rozliczenia kosztów obsługi nieruchomości

 

optymalizujemy koszty utrzymania nieruchomości

 

nadzorujemy stan techniczny zarządzanych obiektów

 

 

 

Instalacje PV dla biznesu

 

Zapewniamy kompleksową  koordynację wszelkich działań związanych z realizacją instalacji fotowoltaicznych dla zabezpieczenia potrzeb własnych budynków.

 

analiza zapotrzebowania i efektu ekonomicznego

określenie potencjału powierzchni

 

wybór dostawcy urządzeń

uzgodnienia z zakładem energetycznym

 

prace realizacyjne

oddanie instalacji do użytku

 

 

Ofertę kierujemy przede wszystkim do właścicieli:

 

hal przemysłowych

hoteli

biurowców

apartamentowców


Współpracujemy bezpośrednio z dostawcami urządzeń oraz wykonawcami instalacji.

 

 

 

 

Zarządzanie nieruchomościami

 

Kompleksowa obsługa nieruchomości

zabudowanych instalacjami OZE

 

Dzierżawa gruntów

 

Korzystne i przejrzyste warunki dzierżawy

terenów pod inwestycje OZE 

Instalacje PV dla biznesu

 

Fotowoltaika na halach, biurowcach, hotelach

i obiektach użyteczności publicznej

Oferta współpracy

dla właścicieli nieruchomości

Poznań - siedziba główna


ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

 

 

Rozwój projektów

 

Oferujemy realizację inwestycji w dwóch możliwych formułach:

 

 • finansowania etapowego, w ramach którego projekt jest realizowany w imieniu i na rzecz inwestora docelowego,

 

 • zakupu praw do projektu w formie 100% udziałów w spółce celowej lub cesji praw do projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

 

 

Finansowanie etapowe

 

  ►  Zabezpieczenie nieruchomości

 

 

 

 

 

 

  ►  Decyzja środowiskowa

 

 

 

 

 

 

  ►  Decyzje lokalizacyjne

 

 

 

 

 

 

  ►  Warunki przyłączenia

 

 

 

 

 

 

  ►  Pozwolenie na budowę

 

 

 

 

 

 

  ►  Oddanie do eksploatacji

 

 

 

 

 

 

         

Zakup SPV

 

W przypadku finansowania etapowego zapewniamy inwestorowi możliwości wyjścia z projektu po zakończeniu każdego z etapów, z możliwością odsprzedaży praw do projektu na rzecz ENREVO lub określonej spółki celowej.

Akwizycje projektów

 

Posiadamy bogate doświadczenie w segmencie M&A zdobyte na bazie wielu procesów zakupowych o wartości setek milionów złotych. Doskonale wiemy, jakie czynniki mają charakter kluczowy a które marginalny. Mieliśmy okazję współpracować z najlepszymi doradcami w branży a po drugiej stronie stołu negocjacyjnego mierzyć się z wymagającymi i trudnymi kontrahentami.

 

Dokonujemy wstępnej weryfikacji przedmiotu transakcji pod kątem identyfikacji ryzyk krytycznych

Koordynujemy pracę doradców i zapewniamy komunikację z Kontrahentem

Przygotowujemy lub weryfikujemy analizy ekonomiczno-finansowe względem wyników badania dd

Weryfikujemy kształt umowy pod kątem wniosków z due diligence i zabezpieczenia interesów Inwestora

Zapewniamy wsparcie w procesie negocjacji i weryfikujemy wpływ uzgodnień na wartość aktywów

Asystujemy w procedurze zamknięcia transakcji i przejęcia aktywów na majątek Inwestora

 

Wyniki prac prezentujemy w formie dedykowanego raportu zarządczego.

      

Sprzedaż projektów

 

Propozycja adresowana do właścicieli rozwijanych lub funkcjonujących aktywów wytwórczych, zainteresowanych sprzedażą praw do inwestycji. Wykorzystujemy sprawdzoną metodykę postępowania ukierunkowaną na płynne przeprowadzenie całego procesu:

 

Analiza dokumentacji

Weryfikujemy status projektu i określamy jego silne i słabe strony

Przygotowanie oferty

Opracowujemy informacje o projekcie w formie prezentacji

Dobór kontrahentów

Opracowujemy listę potencjalnych nabywców projektu

Spotkania z kontrahentami

Organizujemy i uczestniczymy w spotkaniach z potencjalnymi nabywcami

Badanie projektu

Organizujemy data room i zapewniamy komunikację z oferentami

Negocjacje umowy

Zapewniamy bieżące wsparcie w negocjacjach warunków zbycia

Zamknięcie

Uczestniczymy w procesie finalizacji transakcji

 

 

Kluczową część naszego wynagrodzenia inkasujemy dopiero po zawarciu umowy sprzedaży projektu.

 

 

 

Akwizycje projektów

 

Due diligence wraz z wyceną aktywów

i wsparciem w negocjacjach warunków nabycia

 

Rozwój projektów

 

Od pozyskania terenu do pozwolenia na budowę

lub oddania inwestycji do eksploatacji

Sprzedaż projektów

 

Analiza projektu wraz z przygotowaniem oferty

i wsparciem w negocjacjach warunków zbycia

Oferta współpracy

dla inwestorów i deweloperów branży OZE

Dla inwestorów

i deweloperów

Dla właścicieli
nieruchomości

Dla wytwórców
i sektora dystrybucji

•  Dzierżawa gruntów

•  Zarządzanie nieruchomościami

•  Instalacje PV dla biznesu

•  Doradztwo biznesowe

•  Rozwiązania IT

•  Ekspertyzy specjalistyczne

•  Rozwój projektów

•  Akwizycje projektów

•  Sprzedaż projektów

Akwizycje projektów

Due diligence, wycena aktywów i wsparcie w negocjacjach

Sprzedaż projektów

Analiza projektu, przygotowanie oferty i wsparcie w negocjacjach

Dla inwestorów

i deweloperów

Rozwój projektów

Od pozyskania terenu do pozwolenia na budowę lub oddania do eksploatacji

więcej

Zarządzanie nieruchomościami

Kompleksowa obsługa nieruchomości zabudowanych instalacjami OZE

Instalacje PV dla biznesu

Fotowoltaika na halach, biurowcach, hotelach i obiektach użyteczności

Dla właścicieli
nieruchomości

Dzierżawa gruntów

Korzystne i przejrzyste warunki dzierżawy terenów pod inwestycje OZE

więcej

Rozwiązania IT

Implementacja systemów i aplikacji wspierających funkcjonowanie sektora

Ekspertyzy specjalistyczne

Analizy zwarciowe i napięciowe dla pracy źródeł generacyjnych w sieci 

Dla wytwórców
i sektora dystrybucji

Doradztwo biznesowe

Zaawansowane analizy techniczne i biznesowe oraz usługi doradcze

więcej

Oferta

Sprawdź aktualne oferty

Projekty 

Projekty własne ENREVO oraz prowadzone na rzecz inwestorów docelowych.

 

 

Ekspertyzy specjalistyczne

 

Wykonujemy analizy wpływu pracy źródeł wytwórczych (konwencjonalnych i odnawialnych) na funkcjonowanie systemu energetycznego, wykorzystując do tego celu specjalistyczne i akredytowane oprogramowanie autorskie.

 

            

 

            

 

Przedmiotem ekspertyz jest m.in. ocena zagrożeń zwarciowych w sieci OSD, warunków napięciowych dla wyprowadzenia mocy oraz dobór nastaw zabezpieczeń.

Rozwiązania IT

 

Osiągnięcie zamierzonego celu poprzez implementację rozwiązań IT jest możliwe tylko dzięki ich umiejętnemu zaplanowaniu i przeprowadzeniu. Zdecydowana większość problemów wdrożeniowych jest wynikiem niewłaściwego przygotowania organizacji i przepływu informacji w procesie.

 

Posiadamy doświadczenie w zakresie:

 

aplikacji specjalistycznych

 

 

systemów typu SCADA

hurtowni danych

 

 

Oferujemy usługę zapewniającą wsparcie wdrożeniowe po stronie Zamawiającego począwszy od wyboru rozwiązania, poprzez jego implementację aż do pełnego startu produkcyjnego.

Doradztwo biznesowe

 

Oferujemy szereg usług wspierających działalność podmiotów funkcjonujących na rynku energii elektrycznej, w tym m.in.:

 

Techniczne Pre DD

Dzięki usłudze uzyskają Państwo podstawowe informacje o projekcie przed uruchomieniem kosztownego badania due diligence, zyskując tym samym możliwość wcześniejszego wyjścia z transakcji lub wiedzę o potencjalnych ryzykach wartych szczególnej uwagi na dalszym etapie prac.

 

 

Analizy ekonomiczne

Zaawansowane analizy ekonomiczno-finansowe wykonywane metodą DCF w konfiguracji dostosowanej do potrzeb Zamawiającego. Każde opracowanie składa się z części obliczeniowej i opisowej. Do obliczeń wykorzystujemy modele finansowe dedykowane dla różnych rodzajów działalności wytwórczej.

 

 

Obsługa procesu przyłączenia do sieci

Przyłączenie do sieci jest jednym z kluczowym elementów rozwoju każdego projektu energetycznego. Oferujemy kompleksową obsługę procesu uzyskania warunków przyłączenia, od weryfikacji możliwości do zawarcia umowy.

   

Negocjacje kontraktowe

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji umów SPA, EPC/BOP, SLA i PPA. Oferujemy bezpośrednie wsparcie Zamawiającego w zakresie określenia istotnych czynników wpływających na wartość aktywów oraz zakresu wymagań warunkujących cenę lub finalizację transakcji

   

Zamówienia i przetargi

Bazując na wypracowanych przez lata standardach udzielania zamówień w trybie postępowań przetargowych (publicznych i niepublicznych) oferujemy usługę wspierającą Zamawiającego w postępowaniu przygotowawczym i procedurze wyboru ofert.

   

Umowa ramowa

Oferujemy możliwość zawarcia umowy na bieżącą obsługę doradczą w kilku różnych formułach dostosowanych potrzeb danego Kontrahenta. W każdym z wariantów otrzymuje on określoną ilość godzin do wykorzystania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

 

 

 

Rozwiązania IT

 

Implementacja systemów i aplikacji

wspierających funkcjonowanie sektora

 

Doradztwo biznesowe

 

Zaawansowane analizy techniczne i biznesowe

oraz usługi wsparcia doradczego

Ekspertyzy specjalistyczne

 

Analizy zwarciowe i napięciowe

dla źródeł generacyjnych w sieci dystrybucyjnej

Oferta współpracy

dla wytwórców i sektora

dystrybucji energii

Dla właścicieli nieruchomości

Dla inwestorów i deweloperów

Dla wytwórców i sektora dystrybucji

Nowa energia. Lepsze perspektywy.

Wysyłając aplikację, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iodo@enrevo.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani a Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom i organizacjom międzynarodowym.

Na poniżej mapie prezentujemy projekty własne ENREVO

oraz prowadzone w imieniu i na rzecz inwestorów docelowych.

ENREVO Sp. z o.o.

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

kontakt@enrevo.pl

+48 61 666 02 01

fax +48 61 666 02 59

Nieruchomości

tel. +48 510 069 415

tel. +48 785 300 406

Energetyka

tel. +48 533 356 026

tel. +48 533 356 027

DANE KONTAKTOWE

RODO
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Zapoznałem się i akceptuję treść polityki prywatności

NAPISZ DO NAS

Jeżeli Twoje kompetencje wpisują się w profil naszej działalności, skontaktuj się z nami aby zainteresować nas swoją osobą.

APLIKUJ

OFERTY PRACY

O nas

Łukasz Trzeciak

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe z pracy w jednym z krajowych koncernów energetycznych, w którym odpowiedzialny był za zarządzanie rozwojem, przejęciami i eksploatację źródeł wytwórczych energii odnawialnej.

Marcin Okupniak

 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych koncernach krajowych i zagranicznych sektora paliwowego oraz handlowego, gdzie odpowiedzialny był za rozwój sieci sprzedaży oraz zarządzanie nieruchomościami. 

 

 

Dla właścicieli

nieruchomości

 

 

 

Dla inwestorów

i deweloperów

 

 

 

Dla wytwórców

i sektora dystrybucji

 

Wykonaliśmy analizy techniczne i biznesowe dla ponad 1000 obiektów wytwórczych, z których przeważającą ilość stanowią elektrownie fotowoltaiczne. Od roku 2020 działalność firmy została poszerzona o rozwój projektów OZE i funkcjonuje w ramach Spółki zarządzanej przez doświadczonych menadżerów z sektora energii i nieruchomości:

Jesteśmy firmą zaangażowaną w funkcjonowanie i rozwój sektora energetycznego, bazującą na wieloletnim doświadczeniu zawodowym oraz wypracowanych relacjach z podmiotami branżowymi, ośrodkami naukowo-badawczymi i niezależnymi ekspertami z różnych dziedziny energetyki.

KOMPETENCJE
RELACJE
DOŚWIADCZENIE

Nowa energia.

Lepsze perspektywy.

 1. pl
 2. en

 

 

 

 

 

 

© 2020 ENREVO  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ENREVO Sp. z o.o.

ul. Obornicka 330

60-689 Poznań

NIP: 7831818511

REGON: 386081545

mBank: PL 09 1140 2004 0000 3702 8000 5490

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000841795
Kapitał zakładowy: 10.000 PLN